Klinické a terapeutické aspekty poruch úzkostného spektra v dermatologické praxi (zkušenosti s používáním afobazolu)

Analýzy

1 Cand. Miláček. Sciences, doc. kavárna psychiatrie a psychosomatika IPO GBOU VPO Nejprve je MGMU. I.M.Sechenova, Čl. vědecký al. FSBI NCPPZ.

Úzkostné poruchy v dermatologické praxi představují širokou škálu psychosomatických a hraničních duševních stavů: stresové provokace kožních onemocnění (stres reaktivní dermatózy), nosogenní reakce, generalizované úzkostné a somatoformní poruchy. Pro předepsání adekvátní terapie je důležité komplexně posoudit strukturu komorbických dermatóz duševních poruch, osobních premorbidních a somatoperceptivních akcentací pacientů, zejména dermatologického stavu a dynamiky kožního procesu, s přihlédnutím k farmakologickému profilu použitých psychotropních látek: Afobazol a další léky první linie.

Klíčová slova: psychodermatologie, chronické dermatózy, psychofarmakoterapie, anxiolytika, afobazol, úzkostné poruchy, somatoformní poruchy, nosogenní reakce.

Citace: Dorozhenok I.Yu. Klinické a terapeutické aspekty poruch úzkostného spektra v dermatologické praxi (zkušenosti s Afobazolem). Psychiatrie a psychofarmakoterapie. 2016; 18 (1): 29–33.

Klinické a terapeutické aspekty úzkostných poruch se pohybují v dermatologické praxi (zkušenosti s používáním Afobazolu)

I.M.Sechenov První moskevská státní lékařská univerzita Ministerstva zdravotnictví Ruské federace. 119991, Ruská federace, Moskva, ul. Trubetskaia, d. 8, str. 2;

Výzkumné centrum duševního zdraví. 115522, Ruská federace, Moskva, Kashirskoe sh., D. 34

Úzkostné poruchy v dermatologické praxi představují širokou škálu psychosomatických a hraničních duševních poruch: stresory vyvolávající kožní onemocnění (stres reaktivní dermatózy), nosogenní reakce, generalizované úzkostné a somatoformní poruchy. Pro účely adekvátní terapie je důležité komplexně posoudit strukturu dermatóz komorbidní mentální poruchy a premorbidní osobnost somatopertseptivní akcentace pacientů, zejména dermatologický stav a dynamika kožního procesu, s přihlédnutím k farmakologickému profilu užívání psychotropních látek: afobazol a další léky první linie.

Klíčová slova: psychodermatologie, chronické dermatózy, psychofarmakoterapie, anxiolytika, afobazol, úzkostné poruchy, somatoformní poruchy, nozogenní reakce.

Pro citaci: Dorozhenok I.Yu. Klinické a terapeutické aspekty úzkostných poruch se pohybují v dermatologické praxi (zkušenosti s používáním Afobazolu). Psychiatrie a psychofarmakoterapie. 2016; 18 (1): 29–33.

Úvod: V ambulantní dermatologické praxi je průměrná prevalence duševních poruch 21–34% [1], zatímco u hospitalizovaných pacientů dosahuje tento ukazatel 31–60% [2]. Na rozdíl od jiných oblastí psychosomatiky je psychologická patologie v dermatologické praxi prezentována v rámci kompletního (včetně všech klasifikačních komponent) psychosomatického kontinua: od psychotických a somatoformních poruch, které nemají dermatologické zdůvodnění, až po povrchové úzkostné poruchy u chronických dermatóz [3]..

Somatizovaná úzkost je jednou ze složek orgánové neurózy, u které jsou somatovegetativní projevy a související úzkostné obavy zpravidla adresovány pouze jednomu orgánovému systému (kardioneuróza, hyperventilační syndrom, syndrom dráždivého tračníku atd.). V případě neurózy kůže orgánů dominuje na klinickém obrázku somatoformní (psychogenní) svědění [4]: ​​difúzní pocit pálení, teplo, napětí, zúžení nebo prasknutí, suchost nebo namáčení s proměnlivou lokalizací, která nevede k poškrábání kůže jako při neurotickém exkoriaci. Pacienti takové svědění vnímají jako symptom alergického nebo nakažlivého onemocnění (například svrab nebo herpes, a pokud jsou vyloučeni - jakákoli nerozpoznaná dermatóza)..

Podrobná studie patogeneze kožních chorob, zejména studie metabolismu a funkcí neuropeptidů, které do značné míry určují průběh patofyziologických procesů u atopické dermatitidy, psoriázy, opakujícího se herpes simplex a řady dalších dermatóz, umožňuje objektivizovat mechanismy psychogenních účinků na kožní proces. Získaná data potvrzují významnou roli alarmující složky ve struktuře duševních úrazů na pozadí nepříznivých situací ve vývoji a průběhu nemocí klasifikovaných jako psychosomatické [5, 6].

Duševní poruchy vyvolané dermatologickou patologií zahrnují nosogenní reakce a vývoj osobnosti u chronických dermatóz („sekundární duševní poruchy“), „duševní poruchy způsobené znetvořením nebo život ohrožující dermatózou“, které se vyskytují s frekvencí 20,6%, a u pacientů s pruritickými dermatózami - 70% [7].

Klinická interpretace vlastností hromadění psychopatologických poruch vyvolaných kožním onemocněním („sekundární duševní poruchy“) také výrazně odlišuje psychodermatologii od ostatních částí psychosomatické medicíny. Nejprve mluvíme o porušování obrazu těla, které je tvořeno s mírnou závažností kožních onemocnění - latentním nebo zvýrazněným ústavním vzorcem sebepojetí ve formě jedinečného „intrapsychického znázornění“ fyzického vzhledu [8]..

„Ošklivý účinek“ dermatóz je zahraniční autory považován za faktor vyvolávající celou řadu „sekundárních“ duševních poruch. Přestože většina kožních onemocnění je z hlediska životně důležitých ohrožení mírná, není doprovázena rizikem smrti, traumatický účinek řady dermatóz, jako je akné, výrazně převyšuje účinek jiných škodlivých vnějších atraktivit (například obezity nebo zjizvení na otevřených plochách). tělo) a může dosáhnout úrovně srovnatelné s účinky život ohrožujících nebo invalidizujících nemocí [9].

Hlavní metodou léčby duševních poruch v dermatologické praxi je psychofarmakoterapie. Spolu s léky se používá fyto- a psychoterapie. V současné době se při léčbě duševních poruch v dermatologické praxi používají především psychotropní léky první linie: antidepresiva nové generace, anxiolytika, „malá“ antipsychotika, moderní atypická antipsychotika.

Bezpečnost používání anxiolytik v psychosomatice je spojena s velkou mezerou mezi terapeutickými a letálními dávkami, neexistencí nepříznivých účinků na aktivitu funkčních systémů těla a interakcí se somatotropními léky. Benzodiazepinové trankvilizéry jsou nejvíce indikovány ke zmírnění akutních stavů úzkosti (záchvaty paniky). Při dlouhodobém používání benzodiazepinů se zvyšuje tolerance a tvorba drogové závislosti, takže léčba těmito drogami je velmi omezená. Vývoj nežádoucích účinků, včetně behaviorální toxicity, významně omezuje použití benzodiazepinů u psychosomatik. Použití domácího trankvilizéru Afobazol, který je derivátem merkaptobenzimidazolu a není agonistou benzodiazepinových receptorů, významně rozšiřuje možnosti léčby hraničních duševních a psychosomatických poruch spektra úzkosti v psychodermatologii..

V moderních recenzích předních domácích výzkumných pracovníků o klinických a terapeutických aspektech úzkostných poruch v různých oborech psychosomatické medicíny je zvláštní pozornost věnována použití Afobazolu v dermatologické praxi. Autoři poznamenávají, že u pacientů s chronickými dermatózami a kombinovanými psychogenními úzkostnými reakcemi se terapeutický účinek léku projevuje jako snížení kognitivní (hypochondriální) úzkosti, které trvale doprovází tento typ dermatologické patologie a snížení závažnosti vegetativních projevů úzkostných poruch [10-12]..

V práci I.A. Obgolts (2010) [13] na vzorku 108 pacientů s růžovkou dostala skupina 30 lidí společně s tradiční a antikandidální terapií anxiolytika z benzobiazepinové řady Afobazol k nápravě psychosomatického stavu v denní dávce 30 mg. Trvání terapie bylo 28 dní. U velké většiny pacientů se ukazatele dermatologického indexu kvality života (DIC) výrazně zvýšily: výrazné zlepšení bylo zaznamenáno u 60,0%, mírné - u 33,3%.

Při hodnocení stavu pacientů na stupnici Hamiltonovy úzkostné stupnice (HARS) bylo snížení mentální úzkosti 56,6%, somatické úzkosti - 64,1% a celkové skóre úzkosti po dobu 4 týdnů léčby se snížilo o 57,7% původní úrovně. Autor poznamenává, že rozmanitost a složitost etiopatogenetických mechanismů při rozvoji růžovky naznačují diferencovaný přístup k léčbě různých klinických forem této dermatózy. Výsledky studie naznačují, že je vhodné posoudit závažnost psychoemocionálních poruch k určení indikací pro jmenování psychokorektivní terapie. Údaje získané během studie umožnily autorovi vyvinout algoritmus pro léčbu pacientů s dlouhým opakujícím se průběhem rosacey, včetně použití Afobazolu..

N. V. Kungurov, N. N. Filimonkova, K. A. Chuverova (2010) [14] testovala původní schéma komplexní terapie u pacientů s vulgární psoriázou v závislosti na klinických projevech a povaze průběhu dermatózy, včetně fotochemoterapie (PCT) a Afobazol, který byl předepsán od prvního dne léčby v denní dávce 30 mg.

U pacientů s progresivním stádiem vulgární psoriázy, s trváním nemoci nebo exacerbací 1 měsíc, indexem prevalence a závažnosti psoriázy (Psoriasis Area and Severity Index - PASI) od 10 do 20 bodů as průměrnou úrovní úzkosti (5–25 bodů) byla doba trvání léčby afobazolem 14 dní. U pacientů s prodlouženým, torpidním průběhem psoriatického procesu, trváním exacerbace více než 2 měsíce, PASI> 20 bodů - 21 a 28 dní s vysokou a velmi vysokou úrovní úzkosti, resp..

Hlavní vzorek sestával z 30 pacientů s vulgární psoriázou v progresivních a stacionárních stádiích psoriatického procesu, u nichž stres sloužil jako spouštěcí faktor, a měl na Taylorově stupnici průměrnou, vysokou a velmi vysokou úroveň úzkosti. Mírný a těžký psoriatický proces byl charakterizován průměrnou hodnotou PASI 23,4 ± 2,0 a vysokým DIC 19,6 ± 2,0.

Kontrolní skupina se skládala z 30 pacientů se stresem vyvolanou vulgární psoriázou, progresivními a stacionárními stádii, středním a těžkým průběhem, podobnými průměrnými hodnotami indexů PASI (19,0 ± 2,5) a DICI (20,0 ± 1,9). Pacienti v této skupině absolvovali kurz FCT a externí terapie..

Srovnání s monoterapií PCT (kontrolní skupina) ukázalo, že klinická účinnost metody kombinované terapie je charakterizována výraznějším poklesem indexu PASI (1,7krát), snížením počtu zákroků (v průměru o 4 zákroky), snížením celkové dávky ultrafialového záření a zkrácením doby hospitalizace. fáze léčby po dobu 6 až 7 lůžek, snížení frekvence vedlejších účinků PCT a významné zvýšení doby remise psoriázy - o 6 měsíců.

Studie A. N. Timofeeva, I. I. Bobyntsev, L. V. Silina (2014) [15] s účastí 98 pacientů s chronickou formou idiopatického ekzému v akutním stadiu zahrnovala dvě skupiny, standardizované podle pohlaví, věku, průběhu onemocnění, psychoemocionální vlastnosti, přítomnost doprovodné patologie. Ve skupině 1 (n = 50) byli pacienti léčeni standardní dermatologickou léčbou. Druhá skupina (n = 48) spolu se standardní terapií dostávala Afobazol v denní dávce 30 mg, rozdělené do 3 dávek po 10 mg.

Na konci léčby se hodnota DIC ve skupině pacientů užívajících Afobazol snížila o 61% (p

Afobazol, recenze jsou potřeba))

Rozhodl jsem se zde vypít něco uklidňujícího vlákna.

Persen se mi nepáčil popisem, Novopassit se zdá být nic, ale kmotra (pracuje ve farmaceutické společnosti) uvedla, že se stejným úspěchem můžete použít obyčejného valeriána.

Doporučené Grandaksin nebo Afobazol.

Podle popisu akce se mi Afobazole nejvíce líbil, dívky, které pily, sdílely, působily a co.

Komentáře uživatelů

Afobazol pomáhá vyrovnat se s mírným pocitem úzkosti a podrážděnosti. Pokud však došlo k vážnému emocionálnímu šoku, pak je zde bezmocný. V této situaci, lépe než valocordin, podle mého názoru nic nepomůže.

Phenibut mi pomáhá to nejlepší z vzrušení a extrémního stresu. Nepamatuji si, jakou společnost jsem použil, nějakého Američana. Jako SNS Smart nebo Primaforce. Uklidňuje dobře neurózou a panikou. Můžete užít až 2 měsíce v dávce 1 000 až 1 500 mg denně (až 3 tobolky). Začne působit téměř okamžitě, 20-40 minut po podání. Neexistuje žádná ospalost ani sedace. Je vhodné pít 30-40 minut po jídle. Můžete vzít ovladače. Prodává se na přepážce ve sportovní výživě.

1. Neurolog mi předepsal tuto ošklivou věc, pak mi také schválil kardiologa, od prvních dnů užívání se moje zdraví začalo zhoršovat, zdálo se mi, že se to jen zhoršuje, příznaky nežádoucích účinků se začínají zvyšovat: bolest hlavy, křeče krevních cév v hlavě (což je nejhorší, na které sedí silněji) panika, zvýšení tlaku z toho, vyvolalo sanitku 3krát týdně), bolest v srdci (třes, mravenčení, necitlivost), potom všude začaly bolet impulsy (v pažích, nohou, v různých částech těla), bolest v žaludku, za týden Už jsem začal být unavený a navíc jsem také začal několikrát neklidný, nespavost se objevila 1-2 dny po zahájení příjmu.

2. Uvědomil jsem si, že něco není v pořádku, vyšplhal jsem se podívat na recenze drogy a narazil jsem na toto IT, což bylo moje překvapení, když jsem viděl, že lidé píšou o stejných symptomech. Další den jsem strávil bez afobazolu, půl dne byla ještě klobása, ale večer se situace znatelně zlepšila. Abych se ujistil, vzal jsem pilulku znovu a znovu jsem začal klobásu se stejnými vedlejšími účinky!

3. Pozitivní recenze, které jsou tam, jsem si jistý, že jsou placeny, všichni píšou jako plán hloupě přepisující z instrukcí, jak úžasné to je! S tolika negativitou lidí musí být tento bahno zakázáno prodávat vůbec! A lékaři, kteří jej předepisují (platí farmaceutickým společnostem), jsou před soudem!

Afobazol: recenze lékařů. Depresivní

Stresující situace na člověka čekají na každém kroku a za účelem uvedení nervového systému do pořádku se někdy musíte uchýlit k užívání léků. Afobazol patří k moderním populárním sedativům. Recenze lékařů se scvrkávají na skutečnost, že lék je pacienty dobře tolerován a po dlouhodobé terapii není návykový. Dávku vypočítává vždy ošetřující lékař individuálně.

Afobazol: obecné informace

Sedativa jsou obecný název pro skupinu léků, které ovlivňují centrální nervový systém. Podle původu se dělí na zeleninu a syntetiku.

Droga Afobazol se připojila k řadám selektivních anxiolytik. Instrukce říká, že pro skupinu benzodeazipinových trankvilizérů neexistují žádné vedlejší účinky. Má anti-úzkost, aktivační účinek a příznivě ovlivňuje celkový stav. Po užívání léku se po ukončení léčby nemůžete obávat závislosti na těle, poškození paměti nebo výskytu „abstinenčního syndromu“..

Afobazol je léčivý (psychotropní) produkt ruské výroby. Anxiolytik má v porovnání s některými antidepresivy a trankvilizéry řady benzodeazepinů několik výhod. Vědci, kteří vyvinuli lék, tvrdí, že neexistují žádné negativní důsledky, které obvykle doprovázejí léčebný proces sedativy. „Afobazol“, jehož složení nezpůsobuje depresivní účinek na uvolnění svalů, netvoří závislost na drogách.

Klinické studie s Afobazolem potvrdily jeho účinnost. Test zahrnoval ženy i muže ve věku 18 až 60 let s neurotickými poruchami. První výsledky zlepšení emočního stavu a snížení úzkosti byly zaznamenány již 3 až 10 dní po začátku léku.

Po 6 týdnech léčby došlo téměř u všech pacientů k částečné nebo úplné remisi. Tento nástroj je považován za absolutně bezpečný pro použití v jakékoli oblasti medicíny. Navzdory bezplatnému prodeji v lékárnách byste se před použitím měli poradit s lékařem a stanovit diagnózu a předepsat vhodný léčebný režim.

Složení a forma uvolňování

Dnes si můžete koupit tabletovou formu léku „Afobazol“. Složení každé tablety je 5 nebo 10 mg účinné látky fabomotizol hydrochlorid (morfolinoethylthioethoxybenzimidazol). Další přísady - bramborový škrob, stearát hořečnatý, monohydrát laktózy, povidon.

Jak droga funguje??

Selektivní axolytikum ve složení činidla umožňuje zabránit změnám v membránově závislých receptorech. To zase pomáhá snížit podrážděnost, nepohodlí, úzkost a strach. Díky léku se spánek normalizuje, objeví se nárůst vitální energie, obnoví se fyzický stav.

Příznaky somatických poruch spojených s dýchacími, kardiovaskulárními, smyslovými, zažívacími systémy nakonec přestanou projevovat a narušovat pacienta. Výsledek terapie musí být vyhodnocen ve 4. týdnu léčby, kdy je dosaženo maximálního účinku léčiva Afobazol. Recenze lékařů ukazují, že po užití léku stabilizace krevního tlaku (stres často způsobuje hypertenzi). Příznaky vegetativní poruchy (zvýšená srdeční frekvence, třes, pocit nedostatku vzduchu, bolest na hrudi) jsou také sníženy.

Účinek léku přetrvává 2 týdny po ukončení dávky. Pacient přestává cítit neustálý strach a obavy. Útoky svalových škubnutí, závratě jsou blokovány, pozornost je zlepšena. Ve srovnání s benzodiazepiny je terapeutický účinek méně výrazný.

Když je předepsán „Afobazol“?

Použití sedativ je zvláště důležité u lidí trpících neustálým pocitem nejistoty, podezření, násilných emočních projevů v reakci na negativní životní situace. V rámci komplexní terapie je předepisován pacientům s bronchiálním astmatem, hypertenzí, chronickou nespavostí a onkologickými patologiemi..

Příjem „Afobazole“ je povinný pro následující problémy:

 • neurastenie a neuróza;
 • systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění);
 • srdeční ischémie;
 • dermatologická onemocnění (psoriáza, ekzém, lišejník);
 • kódování závislosti na alkoholu a kouření;
 • předmenstruační syndrom;
 • syndrom dráždivého tračníku;
 • onkologické patologie;
 • Úzkost
 • kardiopsychoneuróza.

Lék může být použit během období zvýšeného vzrušení, například před složením zkoušek nebo při změně zaměstnání. U každého pacienta je podepsán individuální léčebný režim a dávkování přípravku Afobazol. Analogy léčiva obsahují další účinné látky, ale mají nejpodobnější terapeutický účinek. Optimální lék pro terapii může být vybrán pouze odborníkem po prohlídce pacienta.

Jak brát Afobazol?

Pokyny k léčbě jsou důležitým dokumentem, se kterým by měl být každý pacient seznámen před tím, než začne přípravek používat. Podle anotace se tablety užívají po jídle. Optimální jednotlivá dávka je 10 mg. V případě potřeby může ošetřující lékař tuto hodnotu upravit. V závislosti na diagnóze se liší jak menší, tak větší. Pijte sedativum 3krát denně v přibližně stejném časovém intervalu. Maximální doba přijetí je 3 měsíce, po které je třeba si dát přestávku.

Pro krátký průběh léčby si můžete koupit lék v krabici obsahující 10 nebo 20 tablet. Je k dispozici také v bankách po 50 a 100 kusech. Takový objem se nejlépe použije, je-li nutná dlouhodobá léčba Afobazolem. Cena začíná od 280 rublů. a závisí na dávce účinné látky.

Výsledek užívání léku se objevuje v různých časech. U některých pacientů je zlepšení emočního stavu pozorováno již třetí den přijetí, u jiných - o něco později. Produkt se dobře vstřebává ze střevní stěny a rychle se vylučuje z těla..

Afobazol: kontraindikace

Přes relativní bezpečnost a netoxitu složek je lék stále zakázán užívat během těhotenství a kojení. Bez jmenování lékaře by děti mladší 18 let neměly být přijímány. Osoby, které mají individuální nesnášenlivost na své základní látky, by neměly užívat tento lék..

Někteří pacienti hlásí ospalost po užití sedativního Afobazolu. Recenze lékařů potvrdí výskyt takových příznaků pouze v případě nezávislého zvýšení doporučené denní dávky. Pokud se budete řídit pokyny odborníka, lék pomůže zlepšit koncentraci. Proto je v případě potřeby schválen pro použití kontrolních mechanismů.

Vedlejší efekty

Vývoj alergické reakce je možný s intolerancí na tělum laktózy, která je součástí léku "Afobazol". Předávkování je vzácné a projevuje se ve formě významného sedativního účinku. Vzhledem k tomu, že se léčivo rychle vylučuje z těla, tento stav obvykle přechází sám. Někdy může být nutné injikovat kofein (benzoát sodný) subkutánně.

Na začátku léčby se může objevit nežádoucí reakce na Afobazol. Po přerušení léčby se vyskytují vedlejší účinky ve formě nevolnosti a zvracení. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc..

Je lék kompatibilní s alkoholem??

Tato otázka zajímá téměř každého, kdo má sedativum. Snadný trankvilizér Afobazol a alkohol jsou zcela kompatibilní. Složky léčiva nezvyšují narkotický účinek ethanolu, naopak naopak potlačují. Proto nelze pociťovat intoxikaci u malého počtu nápojů vyššího stupně. Alkohol zase na léčebný proces nepůsobí nejlepším způsobem a snižuje jeho účinnost..

Anxiolytický afobazol a alkohol jsou nežádoucí současně. Lék se často používá k léčbě abstinenčních příznaků, kdy je pro pacienta obtížné vydržet odmítnutí pít alkohol nebo nikotin. Tento nástroj usnadňuje přenos tohoto období. Pomáhá také zbavit kocoviny, „spouštění“ centrálního nervového systému.

Interakce s jinými drogami

Pokud se k léčbě používá současně více sedativ, účinek není vždy výraznější. Nedává smysl užívat „Afobazol“ s lehkými sedativy na bázi léčivých bylin.

Nejčastěji stačí vzít pouze Afobazol. Kompatibilita s jinými trankvilizéry nebo nootropiky se projeví jako výrazný účinek proti úzkosti. Epilepsie léky budou působit silněji.

Jak vyměnit?

Dosud farmaceutické společnosti nabízejí široký výběr sedativ, přírodních i syntetických. V případě potřeby si můžete vybrat náhradu za drogu „Afobazol“. Analogy budou mít v kompozici další aktivní složky, ale terapeutický účinek bude identický. Léky, které mohou zmírnit úzkostné a zmatené syndromy, zahrnují:

 • Diazepam
 • Adaptol "
 • "Fenazepam";
 • "Elinium";
 • Amizil
 • Atarax
 • Tenoten
 • Persen
 • Mebix
 • Phenibut
 • Tranquesipam;
 • „Neurofazol“ (synonymum pro drogu „Afobazol“).

Náhradníci mají podobný terapeutický účinek, nelze je však srovnávat s původním lékem. Optimální léčbu by měl zvolit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze pacienta a přítomnosti individuální nesnášenlivosti složek. Je docela obtížné vyrovnat se s projevem neurózy samostatně, protože drogy mohou odstranit pouze symptomy nemoci, ale ne vyřešit příčinu problému.

Co říkají pacienti a lékaři?

Různé životní okolnosti vždy „zasáhnou“ nervy, vyvolávají panické záchvaty, deprese, strach zítřka. Ne každý se dokáže vypořádat s depresivním stavem a záchvaty hněvu. Pokud potřebujete pomoc v takových situacích, měli byste kontaktovat neurologa. Mnoho odborníků upřednostňuje předepsat sedativum Afobazol svým pacientům. Léky si zasloužily více pozitivních hodnocení od lékařů, ačkoli někteří to považují za placebo efekt, navzdory obrovskému počtu lidí, kteří se vrátili k anxiolytické pohodě a stabilnímu emocionálnímu stavu. Pacienti s neustálým pocitem úzkosti a náchylní k obavám říkají, že lék opravdu pomáhá a potlačuje nepříjemné příznaky, pokud případ neběží.

Většina pacientů, kteří užívali tento lék, zaznamenala rychlý terapeutický účinek doslova od prvního dne přijetí. Záchvaty paniky se zastaví, které jsou často doprovázeny tachykardií a křečemi v hrudi a krku. Klidný stav vám umožní správně posoudit situaci a najít způsoby řešení problémů..

Negativní recenze jsou poměrně vzácné a souvisejí hlavně s výskytem vedlejších účinků. Někteří pacienti po užívání Afobazolu necítili změnu svého psychického stavu k lepšímu. Předávkování anxiolytikem je prakticky vyloučeno, pokud jsou plně dodrženy pokyny neurologa a dávka není překročena..

Měl bych vzít Persena místo Afobazolu?

Persen je sedativum na rostlině. Skládá se z listů máty, meduňky, kořenového extraktu léčivého valeriánu. Přirozený původ příznivě ovlivňuje příznaky úzkosti, podrážděnosti, podporuje normální spánek bez záchvatů denní spavosti. Při výběru „Afobazol“ nebo „Persen“ pro léčbu je třeba mít na paměti, že účinek prvního je v porovnání se syntetickým anxiolytikem lehčí.

Rostlinný sedativum může být použito v pediatrii pod přísným dohledem lékaře. Persen zlepšuje pozornost, uklidňuje a pomáhá vyrovnat se s nespavostí. Může být předepsán při komplexní terapii vegetovaskulární dystonií, syndromem vysazení účinných léků. Jako preventivní opatření se doporučuje v obdobích neustálých stresových situací..

Specialista by si měl vybrat mezi dvěma sedativy. V mírnějších případech je někdy dostačující sedativum na bázi léčivých bylin. Pokud situace vyžaduje "vážné" léky, je pacientovi předepsán Afobazol. Kontraindikace při používání Perseny - vysoký krevní tlak, těhotenství, děti do 3 let a individuální nesnášenlivost složek.

Afobazol nebo Adaptol?

Sedativní adaptol patří do skupiny anxiolytik a má stejný terapeutický účinek jako Afobazol. Použití je určeno pro neurózu, emoční nestabilitu, stres různých etiologií. Pomáhá snižovat chuť na nikotin a zlepšuje toleranci k antipsychotikům.

Klinické studie potvrdily pozitivní účinek léku na duševní aktivitu. Přípravek „Adaptol“ také zlepšuje rychlost reakce při ovládání různých mechanismů a nezpůsobuje ospalost ve dne. Léčivou látkou je mebicar (v jedné tobolce obsahuje 300 mg). Není návykové a návykové.

Droga je zakázána pro děti do 10 let, těhotné a kojící ženy. Nežádoucí účinky (závratě, slabost) se vyvíjejí pouze se signifikantním přebytkem doporučené dávky Adaptolu.

Mnoho pacientů, kteří nejprve vzali Afobazol a poté Adaptol, poznamenali, že jeho sedativní účinek je slabší. Afobazol má skutečně výrazný účinek proti úzkosti. Dokáže se vypořádat s příznaky panického záchvatu, překonat pocit strachu a odstranit vegetativní poruchy (sucho v ústech, náhlé závratě). Lotyšský analog má smysl pouze v mírných případech s malými neurologickými poruchami.

Je možné nahradit Afobazol Phenibutem??

Lék "Phenibut" se týká nootropních léčiv odvozených od kyseliny gama-aminomáselné. Umí se vypořádat s napětím, úzkostí, úzkostí. Pomáhá aktivovat mentální schopnosti a pomáhá soustředit se. Důvodem je zlepšený přísun krve do mozkové tkáně. Produkt je netoxický a zcela bezpečný. Vylučuje se z těla 3 hodiny po podání. Navzdory některým pozitivním aspektům této drogy je u pacientů horší, a na rozdíl od Afobazolu často způsobuje nežádoucí následky a závislost na systému.

Odborníci nedoporučují používat nootropní činidlo déle než 6 týdnů, aby nedošlo ke vzniku závislosti. Tento lék má silnější účinek proti úzkosti (podle hodnocení pacientů) než Afobazol.

Cena nemá při výběru léku žádný význam a Phenibut lze bezpečně nazvat dostupným lékem ve srovnání s nejnovější generací anxiolytika (cena - asi 120 rublů). Je třeba zvážit, že během léčby tímto sedativem je zakázáno pít alkoholické nápoje. Fenibut a ethanol mají stejný účinek a inhibují centrální nervový systém. Poměrně často jsou Afobazol a Phenibut předepisovány pro léčbu chronického alkoholismu, když pacient trpí poruchami paměti, ztratí zájem o život a zažívá abstinenční příznaky.

Ve srovnání s Afobazolem se kontraindikace užívání Phenibutu poněkud rozšiřují. Droga je podle pokynů užívána s opatrností v případě patologických vředů a jater. Pod přísným dohledem lékaře se sedativum používá při léčbě dětí mladších 8 let. Během těhotenství výrobce doporučuje zdržet se používání přípravku, protože údaje o takových studiích nejsou k dispozici. V případě příznaků předávkování (ospalost, zvracení, nízký krevní tlak) je nutné žaludek okamžitě opláchnout.

Afobazole: recenze lidí po použití, recenze lékařů, cena, návod k použití, analogy

Afobazol je selektivní anxiolytikum používané v psychiatrii..

Má mírný účinek, takže jeho použití při léčbě závažných duševních poruch není vhodné.

Jeden z mála léků v této skupině, který může způsobit minimum vedlejších účinků. Afobazol však není určen během těhotenství, kojícím ženám, dětem a dospívajícím.

Struktura

Složení léčiva zahrnuje:

 • bramborový škrob;
 • mikrokrystalická celulóza;
 • stearát hořečnatý;
 • laktóza;
 • povidone.

Hlavním aktivním prvkem je dihydrochlorid morfolinoethylthioethoxybenzimidazolu.

Pozastavuje proces membránově závislých změn iontového kanálu závislého na ligandu nervového systému. To umožňuje inhibovat nervové stimulační impulsy řízené hlavním mozkovým neurotransmiterem..

Při dlouhodobém užívání afobazolu látka morfolinoethylthioethoxybenzimidazol dihydrochloridu nezpůsobuje závislost ani není doprovázena „abstinenčním syndromem“..

Účinek tohoto léčiva je založen na kombinaci anti-úzkosti a mírného stimulačního účinku dihydrochloridu morfolinoethylthioethoxybenzimidazolu..


Administrace kurzu Afobazole umožňuje:

 • snížit závažnost stavu úzkosti nebo vést k jeho úplné eliminaci;
 • odstranit pocit nepřiměřeného strachu, neustálých pocitů, negativních předtuch, panických útoků;
 • snížit podrážděnost, nervozitu, plachost, úzkost, slznost;
 • normalizovat schopnost relaxace, odpočinku;
 • obnovit optimální cyklus spánku a bdění, překonat nespavost;
 • eliminovat negativní svalové, vaskulární, respirační, žaludeční jevy, které se vyskytují proti stresu;
 • snížit autonomní reakce doprovázející pacienta nervovým napětím (závratě, nadměrné pocení, pocit sucha v ústech a zpocené dlaně);
 • eliminace kognitivních poruch (obtížné soustředění, zapamatování si velkého toku informací).

Cena v lékárnách

Kolik Afobazolu stojí v lékárně, závisí na oblasti prodeje.

V Moskvě a Moskevské oblasti si můžete koupit drogy v průměru za 360–420 rublů (60 tablet).

V Petrohradu bude balení tablet stát asi 370 rublů.

Uvolňuje se k prodeji bez lékařského předpisu od neurologa, není to však důvod k použití Afobazolu v samoléčbě, odborník by měl předepsat léčbu.

Indikace pro použití

Užívání léku je vhodné v následujících případech:

 • s generalizovanými úzkostnými poruchami, neurastenií, adaptačními poruchami;
 • s poruchami spánku (až do chronické nespavosti) způsobené úzkostí, nervovým napětím;
 • s neurocirkulační dystonií;
 • s syndromem premenstruačního overstrainu;
 • s abstinenčním syndromem;
 • s „abstinenčním syndromem“ po ukončení kouření (usnadňuje snášet stresující stav, usnadňuje proces vzdání se špatného návyku).

Může být použit v komplexní terapii u pacientů se somatickými, onkologickými a dermatologickými onemocněními.

Kontraindikace

Droga je omezena, když:

 • těhotenství
 • kojení;
 • věk pacienta do 16 let;
 • individuální imunita těla vůči prvkům kompozice.

Vedlejší efekty

Vedlejší účinky jsou vzácné, nejčastěji si pacienti stěžují na alergie.

Terapie může být také doprovázena:

 • bolest hlavy;
 • závrať
 • mírný depresivní stav, apatie.

Pokud jsou zjištěny nežádoucí účinky, je nutné konzultovat se svým lékařem, možná budete muset snížit dávku léku.

Předávkovat

Při užívání zvýšené dávky léku existuje vysoké riziko intoxikace těla, stejně jako rozvoj silného sedativního účinku, ospalost, kóma.

Pokud máte podezření na předávkování, musíte okamžitě zavolat záchranný tým.

Jako pohotovostní pomoc pacientovi v případě předávkování se intravenózně injikuje 1 ml s / c benzoátu sodného kofeinu (20% roztok). Postup zavádění roztoku se opakuje až 3krát denně.

Návod k použití

Jak užívat tablety Afobazole u dospělých:

 1. Lék je určen pro orální podávání.
 2. Lékaři doporučují pít pilulky ne na lačný žaludek, ale po jídle. Tím se sníží negativní účinky lékových složek na žaludek..
 3. Tabletu nežvýkejte, nerozpouštějte. Vypijte trochu vody.
 4. Jedna dávka by neměla překročit 10 mg.
 5. Optimální denní dávka je 30 mg, rozdělena do několika dávek.

Děti / dospívající od 18 let se nedoporučují překračovat denní dávku nad 20 mg.

K dosažení pozitivního terapeutického účinku je nutné absolvovat léčebný cyklus trvající 2–3 týdny.

U pacientů se závažnými formami psychoemotivních poruch může být denní dávka zvýšena na 60 mg a terapeutický průběh je prodloužen na 3 měsíce.

Afobazol a alkohol: kompatibilita

Po použití tablet Afobazolu z nervů je nepřijatelné pít alkohol. Jakékoli léky, které mají přímý vliv na nervový systém, je zakázáno kombinovat s alkoholem..

Alkohol je schopen opakovaně zvyšovat účinek anxiolytika, který bude důsledkem předávkování, otravy, silné intoxikace těla.

Recenze lidí po aplikaci

Pacienti vyprávějí o výsledcích léčby Afobazolem:

Egor, 38 let:

V prvních dnech užívání tablet jsem si nevšiml žádných konkrétních změn. Vylepšení začala 6. až 7. den. Začal rychle usnout, jeho spánek byl silný a prodloužený. Kromě toho si všiml zlepšení v obecném emocionálním pozadí, byl při práci méně unavený, přestal být otráven různými maličkostmi.

Kateřina, 24 let, Tuapse:

Jak předepsal lékař, začala užívat Afobazol, tři tablety denně. Neurolog okamžitě varoval, že účinek tablet je kumulativní, to znamená, že výsledek nebude okamžitě patrný.

Protože jsem byl ve vážném psychoemocionálním stavu, léčebný kurz byl dlouhý - tři měsíce. Nyní jsem mnohem lepší a plně si užívám mateřství. Dobrá příprava a nebyl z ní žádný vedlejší účinek.

Obecně jsou hodnocení pacientů pozitivní. Malé procento pacientů si stěžuje na bolesti hlavy, opakující se závratě a alergické reakce.

Recenze lékařů

Recenze neurologů o účinku léku:

Kostenko B.A.:

Je přísně nepřijatelné používat tento lék při samoléčení, jak pít Afobazol - ošetřující lékař musí určit v závislosti na stavu pacienta.

Anisimova G.P.:

Mezi výhody léku patří dobrá tolerance u pacientů a minimální počet nežádoucích účinků, které se vyskytují u ne více než 20% pacientů.

Neurologové pozitivně reagují na účinek léku, takže důvěřují zdraví svých pacientů.

Analogy jsou levnější

Nejoblíbenější analogy a náhražky pro Afobazole:

 1. Tenothen. Má homeopatickou kompozici. Výhodou Tenotenu oproti originálu je forma léku, nejen pro dospělé, ale také pro děti od tří let. Předepisuje se při léčbě neurotických poruch, úzkosti, nespavosti na pozadí psychoemotivních poruch.

Průměrné náklady na 40 tablet (pro pediatrickou a dospělou formu léku) jsou 240 rublů.

 1. Adaptol. Lotyšský anxiolytik používaný v případě neurózy, nepřiměřený pocit strachu, podrážděnost, emoční nestabilita. Může být předepsán během těhotenství a kojení (podle uvážení ošetřujícího lékaře).

Jeden z mála analogů, který má hodnotu vyšší než původní. 20 tablet lze zakoupit za asi 720 rublů. Kromě toho je Adaptol přísně předpisem neurologa.

 1. Persen. Persen je založen na přírodních surovinách, což je jeho hlavní výhoda oproti originálu. Může být předepsán při léčbě úzkosti, neurózy, nespavosti, a to nejen pro dospělé, ale také pro děti od dvanácti let..

V průměru lze zakoupit 20 tablet sedativního léčiva za 270 rublů.

 1. Phenibut Phenibut je nejlevnější analog, 20 tablet lze zakoupit za přibližně 120 rublů. Používá se při léčbě závažných duševních patologií, je vydáván striktně podle předpisu neurologa. Má mnoho závažných nežádoucích účinků, takže léčebný průběh by měl být provázen neustálým lékařským dohledem.
 2. Novopassit. Lék Novopassit je další analog na bázi přírodních přírodních složek. Týká se mírných sedativ, používá se při nespavosti, stresu, zvýšené únavě, nervozitě.

Přibližná cena za 10 tablet je 230 rublů.


Způsob aplikace prezentovaných analogů a náhrad je vybrán ošetřujícím lékařem pro každého pacienta zvlášť.

Afobazol - vysoce kvalitní moderní anxiolytikum používané při léčbě psychoemotivních poruch mírné a střední závažnosti.

Přestože se prodává volně prodejně, nedoporučuje se používat v samoléčení.

Ekzémové pilulky

Složitá terapie ekzému nutně zahrnuje užívání tablet pro různé účely. Většina léků tohoto typu je vydávána v lékárnách bez lékařského předpisu, ale lze je užívat pouze podle předpisu lékaře..

Antihistaminika pro ekzém

Antihistaminika jsou vždy předepisována pro různé kožní patologie, např blokují histaminové receptory. Tato léčiva snižují reaktivitu imunitního systému a snižují svědění. Léčiva pro alergiky brání rozvoji Quinckeho edému. Léky této skupiny mají výrazné antiseptické a antisekreční vlastnosti..

Dnes je v Rusku registrováno více než 150 typů antihistaminik. Nejedná se pouze o antagonisty histaminových receptorů, ale také o léky, které:

 • katalyzují vazbu histaminu na sérové ​​proteiny;
 • inhibují uvolňování histaminu z žírných buněk nebo žírných buněk.

Mnoho z nich je často předepsáno pro ekzém, například:

 • Suprastin,
 • Loratadine,
 • Lordestine,
 • Atarax,
 • Diazolin,
 • Tavegil,
 • Kestine,
 • Zodak,
 • Fexadin,
 • Tsentriliv,
 • Cetrin atd.

Nejčastěji je u ekzému předepsán Suprastin - antihistaminikum na bázi chloropyraminu. Do půl hodiny po užití přípravku Suprastin bude pozorován pozitivní účinek.

Suprastin má však kontraindikace:

 • exacerbace bronchiálního astmatu;
 • renální a jaterní patologie;
 • onemocnění krevotvorných orgánů.

Doporučení

Jakékoli léky na alergie se nejlépe užívají před spaním, jak mají sedativní a hypnotické vlastnosti. Také některé léky (například Atarax) mají slabý uklidňující účinek. Antihistaminika by neměla být podávána dětem mladším než jeden měsíc.

Vedlejší efekty

Vedlejší účinky po užití těchto léků jsou vzácné a obvykle se projevují mírnou nevolností a bušení srdce. To je způsobeno zablokováním draslíkových kanálů srdce..

Hormonální léky na ekzém

Hormonální terapie ekzému zahrnuje použití nejen mastí, ale také tablet. Nejčastěji jsou předepisovány ke zvýšení terapeutického účinku externích léčiv a v případě, kdy krém není prakticky užitečný.

Tyreoidin

Thyroidin - hormonální přípravek získaný ze štítné žlázy skotu speciálně sušeného.

Thyroidin obsahuje dva důležité hormony:

Lék zvyšuje energetické procesy v těle, má mírně sedativní účinek na centrální nervový systém a zvyšuje syntézu bílkovin.

Prednison a dexamethason

Tyto fondy mají podobný účinek na tělo. Prednizolon a Dexamethason jsou syntetické kortikosteroidy, proto mají vyšší aktivitu než přírodní hormony.

 • protizánětlivý účinek potlačením prostaglandinů a tromboxanu;
 • antialergický účinek v důsledku blokování histaminových receptorů;
 • anti-toxický účinek;
 • imunosupresivní;
 • anti-shock efekt v důsledku zvýšeného krevního tlaku.

Proto jsou tato léčiva stejně účinná při léčbě ekzému..

Kortizon

Kortizon má protizánětlivý účinek, inhibuje produkci prostaglandinů, snižuje počet lymfocytů a makrofágů v místě zánětu a stabilizuje stav buněčných membrán. Zabraňuje růstu pojivové tkáně, zmírňuje svědění a otoky..

Triamcinolon

Glukokortikosteroid Triamcinolon inhibuje působení tkáňových makrofágů a leukocytů a také přispívá k produkci kolagenu. Lék také snižuje počet proteolytických enzymů v oblasti zánětu. Triamcinolon podporuje regeneraci epidermis, kosti a svalové tkáně.

Antibakteriální terapie ekzému

Antibiotika proti ekzému jsou předepisována, pokud:

 • Rozšíření oblasti infekce.
 • Infekční infekce:
  • zvýšení teploty;
  • vzhled atypického plaku na povrchu vředů;
  • změna barvy exsudátu;
  • pustulární vyrážky;
  • celková intoxikace těla.
 • Oslabená imunita (například s imunodeficiencemi).
 • Vývoj lymfadenitidy a lymfangitidy.

Také antibiotika se používají pro mikrobiální a křečový ekzém. Měli by se užívat pouze po konzultaci s lékařem..

Nejčastěji se u ekzému předepisují následující antibiotika:

 • Erythromycin (makrolidová skupina);
 • Oxacillin (peniciliny);
 • Doxycyklin;
 • Ampicilin (při léčbě mikrobiálního ekzému):
  • Flemoklav;
  • Amoxiclav;
 • Ciprofloxacin (skupina fluorochinolonů);
 • Pimafucort (založený na neomycinu), lék je předepsán v případě plísňové infekce.

Cytostatika

Cytostatika se používají k léčbě autoimunitních onemocnění, která zahrnují ekzém. Tyto léky snižují rychlost buněčného dělení těla a mají imunosupresivní účinek. To je nutné, když imunitní systém začne ničit buňky vašeho vlastního těla..

Cytostatika se používá pouze podle pokynů lékaře, as tyto léky mají velké množství vedlejších účinků a jsou pacienty velmi špatně tolerovány.

Mezi nejznámější drogy v této skupině patří:

 • Methotrexát,
 • Temozolomid,
 • Flutamid,
 • Tamoxifen,
 • Cyklofosfamid.

Jsou předepisovány v závažných případech, kdy jiná léčiva (včetně silných glukokortikoidů) nemají terapeutický účinek.

Antipyretické tablety

Antipyretika (antipyretika) se používají v případě horečky u akutního ekzému a při bakteriální infekci spojené s podkladovým onemocněním.

Účel konkrétního léku závisí na věku a obecném stavu pacienta.

Uklidňující prostředky

Uklidňující prostředky jsou psychotropní léčiva, která ovlivňují centrální nervový systém. U ekzému jsou anxiolytika nejčastěji předepisována, zmírňují strach, úzkost a úzkost, protože toto onemocnění se často vyskytuje v důsledku nervových poruch, různých šoků a stresů.

Tablety by se neměly užívat příliš dlouho, protože jsou snadno návykové..

U ekzémů jsou nejčastěji předepisovány následující trankvilizéry:

Ale před užitím silných drog se doporučuje podstoupit léčbu mírnými sedativními bylinnými přípravky (například valeriánskými tabletami). To platí zejména v případě léčby dětí..

Vitaminová terapie

S ekzémem musíte brát vitamíny. Nelze je nahradit lékovou terapií, ale odmítnutí takové podpory imunity komplikuje a zpožďuje zotavení. Mnoho lékařů věří, že většina dermatóz je způsobena nedostatkem vitamínů.

S ekzémem musíte určitě vzít:

 • retinoidy (výrobky na bázi vitaminu A);
 • kyselina askorbová (v běžných tabletách);
 • vitamínové a minerální komplexy:
  • Vitrum;
  • Supradin;
  • Pikovit, atd..

Ekzém Video

Video hovoří o použití kortikosteroidů pro kožní onemocnění. Některé mýty spojené s používáním hormonů jsou odhaleny.

Předpověď

Léčba pilulkami má důležité místo v léčbě ekzému. Toto kožní onemocnění nelze vyléčit pouze vnějšími prostředky. Vyžaduje se integrovaný přístup, který bude zahrnovat užívání léků různého druhu.

Afobazol: pokyny, složení, indikace, akce, recenze a ceny

Afobazol je anxiolytické léčivo, které se používá k eliminaci úzkosti, neurastenie a adaptačních poruch. Působení léku inhibuje emoční stresovou reakci lidského těla. Afobazolový lék obnovuje funkce neuronů a poskytuje ochranu buňkám centrálního nervového systému. Návod k použití Afobazol podrobně popisuje vlastnosti léčiva, jeho účinek a vedlejší účinky.

Složení léčiva Afobazol

Léčivou látkou léčiva je fabomotizol. Droga Afobazol, včetně anxiolytické látky fabomotizolu, byl vyvinut Vědeckým výzkumným ústavem farmakologie RAS..

V klinických studiích vykazovalo léčivo lepší účinnost než diazepam a pacient byl lépe snášen..

Látka fabomotizol stabilizuje receptory a obnovuje jejich citlivost na inhibiční mediátory, což zase vede ke snížení pocitu úzkosti a napětí

Složení tablety zahrnuje:

 • 5 mg nebo 10 mg fabomotizolu;

Dávkování, forma uvolňování, výrobci a balení

Lék je v lékárenské síti ve formě tablet. Dávkování tablet - 5 mg a 10 mg.

Výrobci léčiv:

 1. Pharmstandard-Leksredstva OJSC (Russia).
 2. Otisifarm JSC (Rusko).

Tablety jsou baleny v obrysových buňkách po 20 a 30 kusech..

Afobazolová akce

Selektivní anxiolytikum má účinný neuroprotektivní účinek na lidské tělo. Stabilizuje benzodiazepinové receptory a zvyšuje jejich schopnost reagovat na inhibiční neurotransmitery.

Afobazol obnovuje funkci neuronů a chrání buňky centrálního nervového systému.

Droga působí na tělo takto:

 • zmírňuje úzkost;
 • eliminuje obavy;
 • zmírňuje podrážděnost;
 • eliminuje depresi;
 • eliminuje autonomní symptomy a kognitivní poruchy;
 • zvyšuje emoční labilitu;
 • eliminuje příznaky úzkosti.

Z dalších účinků je třeba zdůraznit následující: tento lék pomáhá odstraňovat nadměrné pocení, sucho v ústech a závratě úzkostí. Lék také zvyšuje koncentraci, zmírňuje stres a eliminuje jeho příznaky. Tento lék pomáhá stabilizovat spánek. Účinně působí proti úzkosti a aktivuje procesy centrálního nervového systému. V důsledku toho zvyšuje biologický potenciál buněčných struktur mozku a neurony dostávají silnou ochranu.

Lék má velmi slabý sedativní účinek, nezpůsobuje ospalost nebo letargii. Může být spotřebován během dne a vést aktivní obvyklou činnost..

Tento lék se používá nejen k léčbě neuropsychiatrických poruch, ale také k úlevě od somatických kardiologických, neurologických, dermatologických, gastrointestinálních symptomů.

Afobazol je široce používán v psychiatrii a neurologii. Efektivní „denní“ trankvilizér má silný uklidňující účinek a potlačuje negativní emoce. Jedná se o nejnovější generaci benzodiazepinů. Droga nezpůsobuje odloučení a lhostejnost k vnějšímu světu, je zcela bezpečná při terapii, neovlivňuje rychlost duševních reakcí člověka.

Jak ukazuje lékařská praxe, Afobazol není návykový, jako většina sedativ. Zrušení léčivé látky je proto snadno tolerovatelné, nezpůsobuje zhoršení celkového zdraví. Užívání drogy nevyvolává vývoj drogové závislosti. Na konci léčebného cyklu není třeba snižovat dávku.

Hlavní výhodou léčiva je minimum vedlejších účinků. Droga je velmi nízká toxicita.

Absorpce, distribuce a vylučování z těla

Po podání jsou léčivé látky rychle absorbovány do krve z trávicího traktu. Mohou být detekovány v plazmě 1 hodinu po orálním podání tablety..

Pozornost! Terapeutický účinek tablet je pozorován 5. až 7. den. Maximální účinek léčby Afobazolem je dosažen ve 4. týdnu terapie. Při ukončení užívání léku se nevytvoří „abstinenční“ syndrom.

Léková látka léčiva je distribuována v těle poměrně intenzivně. Fabomotizol se rychle přenáší z plazmy do periferního bazénu.

Lék je metabolizován v játrech. Z těla se lék vylučuje ve formě metabolitů močí a stolicí.

Indikace pro použití Afobazole


Lék je předepisován pro dospělé v takových situacích:

 • Úzkostná porucha
 • eliminaci somatických příznaků u bronchiálního astmatu, dermatologických onemocnění, arytmií, hypertenze;
 • poruchy adaptace;
 • neurastenie;
 • poruchy spánku
 • neurocirulární dystonie;
 • syndrom alkoholu;
 • Deprese;
 • stres.

Lék může být předepsán k odstranění úzkosti a somatických symptomů, s menopauzou u žen, systémovým lupus erythematodes. Léky se používají při léčbě premenstruačního syndromu a syndromu dráždivého tračníku. Lék je předepsán pro disomomii, arytmie a další srdeční poruchy.

Balení fotografií Afobazole

Kontraindikace a vedlejší účinky afobazolu


Tablety se neužívají s přecitlivělostí na jejich složky. Lék také nelze použít s intolerancí laktózy a malabsorpcí glukózy-galaktózy.

Tento lék je zakázán s vývojem alergické reakce. V takovém případě je nutné úplné stažení léčiva a jeho nahrazení jiným lékem.

Poznámka! Mezi kontraindikace patří dětský věk. Afobazol není předepisován dětem k léčbě nervových poruch. Účinek léku na děti a dospívající nebyl zkoumán..

V některých případech jsou při užívání přípravku možné nežádoucí účinky:

 • svědicí pokožka;
 • bolest hlavy;
 • rozvoj vaskulitidy;
 • vzhled kopřivky.

Mezi vedlejší účinky Afobazolu v některých situacích patří vývoj alergické reakce.

Pokud se vyskytují nežádoucí projevy na části těla, je nutné snížit dávkování léku nebo jej úplně zrušit. V každém případě je nutné se poradit s lékařem.

Balení fotografií Afobazole

Mohu Afobazol používat při kojení?


Droga je zakázána pro těhotné ženy a kojící matky. Léčivé látky tohoto léku pronikají placentou a mateřským mlékem. Nástroj může poškodit plod vyvíjející se v lůně a dítě s HS.

Aby dostaly Afobazol, kojící matky by měly přestat kojit, aby vyloučily hrozbu z působení léku na dítě.

Interakce s jinými drogami

Lék neinteraguje s ethanolem. Léky by však neměly být konzumovány s alkoholickými nápoji. To může posílit některé reakce v lidském těle a způsobit nežádoucí projevy. Nedoporučuje se užívat léky s antidepresivy.

Afobazol zvyšuje účinek diazepamu a karbamazepinu. Neinteraguje s thiopentalem.

Předávkovat

V případě závažného předávkování lékem je možná ospalost a zvýšené sedace bez uvolnění svalů..

V případě předávkování proveďte subkutánní injekci roztoku benzoátu kofeinu.

Návod k použití Afobazole


Optimální léčebný režim sestavuje odborník, existují však obecné díry a doporučení pro použití léku, které vám umožní vypočítat správnou a bezpečnou dávku tablety.

Dávkování a správa

Bezpečná dávka léčiva Afobazol je 10 mg. 30 mg léčiva je obvykle předepisováno denně, které jsou rozděleny do 3 dávek denně. V závislosti na dávce tablet (5 nebo 10 mg) se jedná o 3 nebo 6 tablet denně. Trvání terapie se také liší. Doporučená maximální doba trvání je často 4 týdny. Současně je minimální doba pro komplexní nástup afobazolu 2 týdny.

Protože účinná látka nevyvolává sedativní účinek, je užívání léku pro řidiče bezpečné

Pokyny pro přijetí pro děti: dávkování a normy

Lék se nepoužívá k léčbě dětí mladších 18 let.

Důležité pokyny k použití

 1. Lék neovlivňuje reakce těla při řízení vozidla a řízení různých mechanismů.
 2. V případě potřeby může ošetřující lékař dávku léčiva denně zvýšit a léčebný průběh se prodlouží.
 3. Tento nástroj usnadňuje odvykání kouření a rychle eliminuje projevy abstinenčních příznaků.
Fotografické balení tablet Afobazole

Recenze a ceny


Náklady na lék v síti lékáren se pohybují od 300 do 400 rublů. Stojí za zmínku dostupnost léku: jak z hlediska snadnosti získání a dostupnosti ve většině lékáren, tak z hlediska nákladů.

Většina posudků lékařů je pozitivní. Hlavní výhoda léku z jejich pohledu je slabý účinek hlavní účinné látky na receptory, které jsou odpovědné za pocit ospalosti. Schopnost vést normální životní styl a zároveň „pomáhat“ tělu je důležitá pro většinu pacientů, protože v naší době je extrémně problematické zastavit aktivní životní aktivitu kvůli špatnému stavu těla.

Hodnocení pacientů se liší. Mnozí považují účinek léku za vynikající, zaznamenávajíce stabilizaci centrálního nervového systému po 2-3 dnech užívání léku. Jiní naopak považují tento efekt spíše za „placebo“, přičemž tvrdí, že hlavní účinná látka ve složení léčiva je spíše slabá.

Mohu si koupit bez lékařského předpisu?

Lék je vydáván kupujícímu v lékárně bez lékařského předpisu..